Home Hỏi đáp và tư vấn luật hình sự

Hỏi đáp và tư vấn luật hình sự

Tư vấn luật hình sự : Ngoài hoạt động tư vấn trực tuyến (hỗ trợ tiền tố tụng hoặc giải đáp thắc mắc pháp luật Hình sự), luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý cụ thể về Hình sự như sau: + Tham gia tố tụng các vụ án Hình sự từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử; + Tiếp nhận dịch vụ và cử luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án Hình sự; + Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan… trong vụ án Hình sự; + Tham gia giải quyết, bảo vệ quyền lợi, đại diện tranh tụng về vấn đề Dân sự, bồi thường thiệt hại trong vụ án Hình sự. + Cử luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ trong vụ án Hình sự có kháng cáo, tư vấn hướng dẫn thủ tục kháng cáo Hình sự, Đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự… + Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác về Hình sự theo quy định pháp luật

0904902429