Home Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại Nghị định này bao gồm: a) Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; b) Hành vi kinh doanh dịch vụ cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm; c) Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác; d) Hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh thuốc lá; đ) Hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh rượu; e) Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng; g) Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại; h) Hành vi vi phạm về hoạt động trung gian thương mại; i) Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; k) Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; l) Hành vi vi phạm về thương mại điện tử; m) Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; n) Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.

0904902429