Dịch vụ tư vấn của luật sư

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký

Thủ tục chuyển đổi, tổ chức lại

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

Hỏi đáp và tư vấn doanh nghiệp

hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân mới nhất năm 2022

1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân mới nhất năm 2022 a) Trình tự thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư...
thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh mới nhất năm 2022

1. Ai có quyền thành lập hộ kinh doanh ? “Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực...
thủ tục đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh mới nhất năm 2022

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh nhỏ và dễ quản lý. Trong quá trình hoạt động, khi có nhu cầu, chủ sở...
hướng dẫn thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh mới nhất năm 2022

1. Địa điểm kinh doanh là gì ? Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Là một...
hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên mới nhất năm 2022

1. Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên mới nhất theo quy định Căn cứ Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, thủ tục thành...
hướng dẫn thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thủ tục thành lập công ty hợp danh mới nhất năm 2022

1. Trình tự, thủ tục thành lập công ty hợp danh mới nhất theo quy định a) Trình tự thực hiện thành lập công ty...
hướng dẫn thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất năm 2022

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất năm 2022 Căn cứ Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, thủ tục thành lập công ty cổ phần được...
hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh văn phòng đại diện mới nhất năm 2022

1. Chi nhánh là gì ? Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một...
thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân mới nhất năm 2022

1. Khi nào doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ? Tạm ngừng kinh doanh là một trong những giải pháp được doanh nghiệp lựa chọn...
thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty tnhh mới nhất năm 2022

1. Khi nào doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ? Tạm ngừng kinh doanh là một trong những giải pháp được doanh nghiệp lựa chọn...

Quy định chung của luật Lao động

0904902429