Dấu hiệu pháp lý các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự

Hỏi đáp và tư vấn pháp luật hình sự

cổ phần là gì

Thủ tục góp vốn vào công ty hợp danh

Tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền...
tội giết người

Phân biệt tội giết người với tội cố ý gây thương tích theo quy định mới nhất ?

1. Phân biệt tội giết người với tội cố ý gây thương tích trong trường hợp nạn nhân bị chết Hai tội này, người phạm...
tội làm nhục người khác

Phân biệt tội làm nhục người khác và tội vu khống theo quy định mới nhất ?

Tội làm nhục người khác và tội vu khống đều là tội xâm phạm đến khách thể là nhân phẩm, danh dự con người...
tội hiếp dâm

Phân biệt tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em theo quy định mới nhất ?

Điểm giống nhau của tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em - Đều xâm phạm đến quyền được bảo vệ...
tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Phân biệt tội làm chết người trong khi thi hành công vụ với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp hậu quả làm chết người ?

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp hậu quả làm...
tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Phân biệt hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với một số hành vi khác trong BLHS 2015 ?

Dưới góc độ khoa học luật hình sự thì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi của...
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định mới nhất ?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định...
tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định mới nhất ?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định...

Quy định chung của Bộ luật Hình sự

Quy định chung luật tố tụng hình sự

0904902429