Hỏi đáp và tư vấn pháp luật Lao động

quy định về trợ cấp thôi việc

Sa thải người lao động như thế nào là đúng luật

1. Những trường hợp có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động Theo quy định tại...
thủ tục yêu cầu tăng mức cấp dưỡng cho con

Những trường hợp người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động

Bộ luật Lao động 2019 có quy định về trách nhiệm bồi thường từ phía người lao động như sau: - Khi người lao động (NLĐ)...
thủ tục hòa giải trong vụ án lao động

Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

Quy định về bồi thường thiệt hại 1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt...
người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là gì ? Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều...
người đại diện theo ủy quyền

Trách nhiệm vật chất là gì ? Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất

Trách nhiệm vật chất là gì ? Trách nhiệm vật chất là loại trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng...
người lao động từ chối làm việc

Nội quy lao động là gì ? Các nội dung phải có trong nội quy lao động

1. Nội quy lao động là gì ? Nội quy lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động (NLĐ) và người sử...
chuẩn bị phạm tội

Quy định về bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối tượng được bồi thường và nguyên tắc bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Đối tượng được bồi thường tai nạn...
thủ tục ly hôn vắng mặt

Nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích và bệnh nghề nghiệp

Nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp 1. Tổng tỷ lệ phần trăm...

Quy định chung của luật Lao động

0904902429