Mẫu đơn hôn nhân và gia đình, mẫu đơn xin ly hôn mới nhất

1. Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình mới nhất

Thuận tình ly hôn là trường hợp cả hai bên vợ và chồng tự nguyện đồng ý ly hôn. Trong trường hợp Tòa án hòa giải không thành thì Tòa án lập biên bản về việc tự nguyện ly hôn và hòa giải không thành. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu vợ, chồng không có sự thay đổi ý kiến thì Tòa án ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn khi có đầy đủ các điều kiện sau:

– Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn;

– Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con cái;

– Sự thỏa thuận của hai bên về tài sản và con trong từng trường hợp cụ thể này là bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con.

Xem thêm :

2. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất

Ly hôn đơn phương là trường hợp khi ly hôn xuất phát từ ý chí của một bên vợ hoặc chồng thì chỉ khi người nộp đơn ly hôn chứng minh được việc ly hôn là có căn cứ thỏa mãn các điều kiện của pháp luật thì mới được Tòa án chấp thuận ra quyết định ly hôn.

Để được giải quyết đơn phương ly hôn, một bên vợ/chồng phải chứng minh được một trong các điều sau:

– Vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình;

– Có hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng (ví dụ như không chung thủy, không yêu thương giúp đỡ nhau, có hành vị hành hạ tinh thần nhau…);

– Đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được (ví dụ như không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng;

– Bị Tòa án tuyên bố mất tích

Xem thêm :

3. Mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con đủ 7 tuổi trở lên khi bố mẹ ly hôn

– Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan.

– Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Xem thêm :

4. Đơn yêu cầu cấp dưỡng cho con mới nhất

5. Mẫu đơn thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn mới nhất

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Xem thêm :

6. Mẫu đơn khởi kiện về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây (Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014) :

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

– Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

– Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Xem thêm :

7. Mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

Theo khoản 1 Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên chỉ bị hạn chế trong trường hợp :

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

b) Phá tán tài sản của con;

c) Có lối sống đồi trụy;

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Xem thêm :

8. Mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật mới nhất

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây :

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau :

– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

– Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

– Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Xem thêm :

9. Mẫu đơn yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng cho con mới nhất

Mức trợ cấp sẽ thay đổi tùy vào nhu cầu thiết yếu của con, càng lớn con càng cần mức cấp dưỡng cao hơn do nhu cầu ăn uống và học hành tăng theo phù hợp với thực tế, và vì thế mức cấp dưỡng theo đó cũng tăng lên. Hoặc cha/mẹ vì lý do nào đó, thu nhập giảm sút nghiêm trọng không có khả năng duy trì hoặc nâng cao mức trợ cấp thì cha và mẹ thỏa thuận về mức trợ cấp dành cho con. Tòa án chỉ giải quyết khi hai bên có tranh chấp không thống nhất được mức trợ cấp.

Việc thay đổi mức cấp dưỡng có thể theo yêu cầu của người đang trực tiếp nuôi con hoặc người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Thường thì người đang trực tiếp nuôi con sẽ yêu cầu mức cấp dưỡng từ người cấp dưỡng cao hơn và người có nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ yêu cầu cấp dưỡng thấp hơn. Dù với trường hợp nào thì cả người trực tiếp nuôi con và người có nghĩa vụ cấp dưỡng đều phải chứng minh được được trong thời gian cấp dưỡng xảy ra các khó khăn về mặt kinh tế, các vấn đề khác liên quan như sụt giảm về mặt thu nhập, là lao động chính trong gia đình cần nuôi dưỡng các thành viên khác, các khoản nợ nần hoặc gặp vấn đề về sức khỏe, bệnh tật,… mà không thể có mức cấp dưỡng cho con như thỏa thuận ban đầu.

10. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án cấp dưỡng cho con mới nhất

11. Mẫu thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Xem thêm :

12. Mẫu thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Xem thêm :

13. Mẫu đơn đề nghị xét xử ly hôn vắng mặt mới nhất

Xem thêm :

14. Mẫu đơn từ chối hòa giải tại trung tâm hòa giải mới nhất

Xem thêm :

15. Mẫu xác nhận bảng lương mới nhất

Xem thêm :