Mẫu đơn từ chối hòa giải tại trung tâm hòa giải mới nhất

4020

1. Mẫu đơn từ chối hòa giải tại trung tâm hòa giải mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—**—

ĐƠN TỪ CHỐI HÒA GIẢI TẠI TRUNG TÂM HÒA GIẢI

Kính gửi : Tòa án nhân dân ……………………………………………………………

Tên tôi là : ………………………………………………. Sinh năm : …………………….

CMND số : ……………………. Ngày cấp : ………….. Nơi cấp : …………………..

Hộ chiếu số :  ………………..    Cấp ngày : …………… Nơi cấp: …………………..

Nghề nghiệp : ………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………..

Nơi ở hiện tại : …………………………………………………………………………

Số điện thoại : …………………………………………………………………………

Tôi là người yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn giữa tôi và …………………………………………………………………………………………

(Sinh năm : ………CMND số : …………………………Ngày cấp : ………………… Nơi cấp: …………………………. Nghề nghiệp :  …………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : …………………………………………………….

Nơi ở hiện tại : …………………………………………………………………………

Số điện thoại : …………………………………………………………………………)

Theo quy định của luật hòa giải và đối thoại tại Tòa án, tôi có quyền lựa chọn hòa giải và hòa giải viên. Tuy nhiên, do tôi đang sinh sống và làm việc tại …………………………..và ………….., tôi không thể sắp xếp tham dự các buổi hòa giải tại tòa án được nên tôi từ chối lựa chọn hòa giải và lựa chọn hòa giải viên.

Đề nghị Tòa án nhân dân ………………………………….giải quyết việc công nhận thuận tình ly hôn của tôi và ……………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn !

  …………….., ngày……tháng…….năm……….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về đơn từ chối hòa giải tại trung tâm hòa giải mới nhất

2. Thuận tình ly hôn có bắt buộc phải hòa giải không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, với thủ tục ly hôn thuận tình, vợ chồng sẽ trải qua 2 bước hòa giải bao gồm: hòa giải tại cơ sở (tại tổ dân phố, xã, phường, thôn, …) và hòa giải tại Tòa án.

Xem thêm : Thủ tục ly hôn thuận tình mới nhất theo quy định của pháp luật

Thuận tình ly hôn có cần hòa giải tại cơ sở không ?

Điều 52 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.”

Khoản 1 Điều 4 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải như sau: “Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở

Như vậy, việc hòa giải tại cơ sở (tại tổ dân phố, xã, phường, thôn, …) chỉ được Nhà nước khuyến khích chứ không phải là một thủ tục bắt buộc.

Thuận tình ly hôn có cần hòa giải tại Tòa án không ?

Điều 54 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.”

Khoản 2 Điều 397 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về vấn đề hòa giải khi ly hôn thuận tình thì:” Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình

Có thể thấy, hòa giải ở tòa án là thủ tục bắt buộc khi vợ chồng yêu cầu Tòa án giải quyết việc thuận tình ly hôn. Thủ tục hòa giải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử với mục đích hàn gắn vợ chồng, tạo điều kiện thuận lợi để vợ chồng đoàn tụ đồng thời giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Sau khi tiến hành hòa giải thì Thẩm phán phải ra các quyết định phù hợp với kết quả đã hòa giải.

Tuy nhiên, Tòa án có thể không tiến hành hòa giải trong trường hợp cả hai bên vợ chồng đều đề nghị không tiến hành hòa giải vì lý do chính đáng. Lúc này, Tòa án dựa trên yêu cầu của đương sự và giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn theo quy định của pháp luật.

Thuận tình ly hôn hòa giải mấy lần?

Hoà giải ly hôn thuận tình có thể được tổ chức từ 1 đến 2 lần triệu tập hợp lệ.

Trong lần triệu tập hợp lệ thứ nhất, nếu cả 2 bên đương sự đều không có mặt thì Tòa sẽ coi như 2 bên từ bỏ việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sẽ đình chỉ giải quyết yêu cầu. Nếu trường hợp 1 bên vắng mặt trong lần triệu tập hợp lệ thứ nhất mà có lý do chính đáng thì Tòa sẽ hoãn phiên hòa giải.

Trong lần triệu tập hợp lệ thứ hai, hai bên bắt buộc phải có mặt, nếu 1 bên tiếp tục vắng mặt thì Tòa sẽ coi đây là vụ việc không tiến hành hòa giải được và đưa vụ việc vào xét xử nếu có ý kiến bên còn lại vẫn muốn tiếp tục ly hôn.

Hòa giải có thể vắng mặt không?

Khi ly hôn, theo quy định của pháp luật thì không bắt buộc phải hòa giải cơ sở mà chỉ khuyến khích các bên tham gia còn hòa giải ở tòa án là thủ tục bắt buộc khi vợ chồng yêu cầu Tòa án giải quyết việc thuận tình ly hôn.

Đối với phiên hoà giải thuận tình ly hôn thì 2 bên đương sự phải có mặt, trường hợp 1 bên vắng mặt mà không có lí do hay đơn xin xét xử vắng mặt thì Tòa sẽ coi là từ bỏ yêu cầu của mình và Tòa sẽ giải quyết theo hướng đơn phương nếu vẫn có yêu cầu của bên còn lại.

Tải về đơn từ chối hòa giải tại trung tâm hòa giải mới nhất

Nhấn vào đây để quay về chuyên trang luật sư tư vấn ly hôn hoặc liên hệ luật sư tư vấn thủ tục ly hôn : 0904 902 429