Hướng dẫn cách kiểm tra tên công ty có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn không ?

2188

1. Có được phép đặt tên công ty bị trùng hoặc đặt tên công ty gây nhầm lẫn không ?

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

– Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

– Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác :

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Linh và Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Lynh

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

Ví dụ: Công ty cổ phần Bình Minh và Công ty cổ phần Bình Minh 1

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-“, “_”;

Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại AB và Công ty TNHH Thương mại A&B

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

Ví dụ: Công ty cổ phần Đầu tư Phương Đông và Công ty cổ phần Đầu tư Phương Đông mới

Hoặc Công ty TNHH Hoàn Cầu và Công ty TNHH Tân Hoàn Cầu

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Ví dụ: Công ty cổ phần Đầu tư Phương Đông và Công ty cổ phần Đầu tư Phương Đông miền Nam

Chú ý :

– Khi đặt tên công ty, tên doanh nghiệp không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Khi đặt tên công ty, tên doanh nghiệp không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Hướng dẫn cách kiểm tra tên công ty có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn không ?

Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố:

TÊN DOANH NGHIỆP = “Loại hình doanh nghiệp” + “Tên riêng của doanh nghiệp”

Trong đó : loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

Để kiểm tra tên công ty dự định đặt có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty khác hay không đều căn cứ vào tên riêng của doanh nghiệp.

Cách kiểm tra tên công ty thứ nhất

Bước 1: Truy cập vào Trang chủ của Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 2: Nhập phần tên riêng của công ty vào ô Tìm doanh nghiệp để tìm kiếm, sau đó nhấn nút có biểu tượng hình kính lúp (nút Tìm kiếm)

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 3: Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia sẽ hiển thị tất cả các tên doanh nghiệp đã đăng ký giống hoặc gần giống với tên công ty mà bạn định đặt.

Với những tên phổ biến, có nhiều doanh nghiệp đã sử dụng, khi tra cứu tên doanh nghiệp xem có bị trùng không, bạn nên kiểm tra ít nhất 10 trang kết quả tìm kiếm, bằng cách click vào các trang ở phía cuối của website.

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 4: Nếu không thấy xuất hiện tên công ty nào thì tên dự kiến đặt không bị trùng. Tuy nhiên, đa phần đều có tên giống hoặc gần giống, do vậy, cần biết cách đặt tên doanh nghiệp để tránh trùng tên hoặc gây nhầm lẫn (tham khảo mục 1 bài viết này)

Cách kiểm tra tên công ty thứ hai

Bước 1: Truy cập vào Trang chủ của Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 2: Chọn “Dịch vụ công” > “Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến”

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 3: 

Trường hợp 1 : người dùng chưa có tài khoản thì có thể “Tạo tài khoản mới”

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Người dùng phải nhập đầy đủ thông tin tài khoản cá nhân tại các mục nhập có dấu (*), nhấn nút “Đăng ký”.

Hệ thống sẽ gửi email yêu cầu “Kích hoạt tài khoản truy cập”, người dùng mở hòm thư có địa chỉ đã được nhập trong phần khai báo thông tin cá nhân để kích hoạt tài khoản.

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản đã tạo. Vào phần “Quản lý thông tin cá nhân”, nhấn “Yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh”.

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Người dùng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và chờ xử lý. Sau khi yêu cầu “được xác nhận”, người dùng có thể tra cứu theo các bước tiếp theo.

Trường hợp 2 : người dùng đã có tài khoản thì chuyển sang bước 4

Bước 4: Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản đã tạo

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

chọn Đăng ký doanh nghiệp > Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh > Tiếp theo

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 5: Chọn Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc > Tiếp theo

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 6: Chọn loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập: Công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần; Doanh nghiệp tư nhân… > Tiếp theo

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 7: Nhấn nút  “Bắt đầu”

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 8: Chọn “Tên doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc”

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Bước 9: Kiểm tra cả tên riêng công ty Tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp dự định thành lập bằng cách nhập các thông tin tương ứng trước khi nhấn nút “Kiểm tra trùng tên”.

kiểm tra tên công ty
kiểm tra tên công ty

Sau khi hoàn thành các bước trên, kết quả trả về tên doanh nghiệp có thể bị trùng hoặc không. Cách này tuy phức tạp hơn nhưng kiểm tra được cả tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt tránh bị thông báo yêu cầu đổi tên.

Ngoài ra, tên doanh nghiệp còn không được vi phạm các quy định về sở hữu công nghiệp như trùng tên với các nhãn hiệu đã được đăng ký, tra cứu website của Cục Sở hữu trí tuệ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php.

Nhấn vào đây để quay về chuyên trang luật sư tư vấn doanh nghiệp hoặc liên hệ luật sư tư vấn doanh nghiệp : 0904 902 429   0913 597 479