Phân biệt tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em theo quy định mới nhất ?

742

Điểm giống nhau của tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em

– Đều xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của trẻ em;

– Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

Điểm khác nhau của tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em

-Độ tuổi người phạm tội :

Đối với tội hiếp dâm trẻ em, người phạm tội từ đủ 14 tuổi trở lên.

Đối với tội giao cấu với trẻ em, người phạm tội từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Độ tuổi nạn nhân :

Nạn nhân của tội hiếp dâm trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

– Hành vi phạm tội :

Tội hiếp dâm trẻ em có hành vi khách quan là dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Trường hợp người phạm tội có hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi (dù có được sự chấp thuận, đồng ý từ nạn nhân) thì đều cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

Tội giao cấu với trẻ em có hành vi khách quan là hành vi giao cấu có sự đồng ý, chấp nhận của nạn nhân, mặc dù người phạm tội không có bất kỳ thủ đoạn nào ép buộc, khống chế.

– Hình phạt :

Căn cứ theo Điều 142 Bộ Luật Hình sự 2015, đối với tội hiếp dâm trẻ em thì khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. Khung hình phạt cao nhất là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Căn cứ theo Điều 145 Bộ Luật Hình sự 2015, còn đối với tội giao cấu với trẻ em thì khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Khung hình phạt cao nhất từ 07 đến 15 năm tù.

Như vậy, khung hình phạt dành cho tội hiếp dâm trẻ em mang tính nghiêm trọng hơn khá nhiều.

Liên hệ luật sư tư vấn hình sự : 0913 597 479  ; 0904 902 429